Norway’s Aftenposten reviews Leif Ove Andsnes and the Norwegian Chamber Orchestra’s Oslo performance

“Beethoven er anerkjent som en av de aller største komponister, som en som tenkte stort og sprengte grenser. I Leif Ove Andsnes og Det Norske Kammerorkesters lydhøre samspill lå mye av det store i det som virker enkelt.

“For eksempel fantes virtuositet i trillene, i bevegelsen mellom to toner, med bare et trinn i mellom. Trillen er ofte en utsmykning, men i Beethovens klaverkonserter får den like ofte funksjon som en budbringer om forandring. Trillen er del av et høydepunkt eller fortetning. Den varsler at noe skal avsluttes, vokse, eller føre over i noe nytt.

“Andsnes’ anslag er tydelig. Det er lyttende og fullt av kraft, og i måten han lager en trille på, inviterer han til å se at de to tonene som gjentas ikke er de samme, men del av en bevegelse. Følsomheten for nøyaktig hvor man regulerer styrkegrad og tempo — for det å bygge opp og runde av — viser at denne vesle gesten er selve overskuddsfenomenet hos Andsnes. Jeg tenker at informasjonen om hvordan han vil forme lengre linjer finnes fra før av i dette vesle.

“Balanse er et stikkord for Beehovens musikk. Musikken hans både spør og konstaterer, og den bygger på kontraster. Kammerorkesteret bidro med helstøpt samspill, både som opponent og medspiller for Andsnes, i solid balanse. Pianisten selv dirigerte mer overbevisende enn jeg har opplevd det før, mer som enn reell dirigent enn som en solistisk leder; både gestisk, emosjonelt og presist.”

 

 

Source: Aftenposten