Dagbladet reviews Leif Ove’s final concert in his recital tour at Oslo Opera

“Det var Den Norske Opera & Ballett som sto for konserten som avsluttet Andsnes’ «lille» verdensturné (mellom San Francisco og Moskva). Bare den beste lydkvaliteten er god nok for en slik begivenhet.
Men konserten markerte ingen liten forskyvning i repertoar for pianisten.”

 

Source: Dagbladet