Risør, Norway - Risør kammermusikkfest - Schubert

24jun3:00 pm11:17 amRisør, Norway - Risør kammermusikkfest - Schubert

Event Details

Programme:
IANNIS XENAKIS (1922 – 2001)
Aruora (1971)
Risør Festival Strings
Christian Eggen, conductor

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)
Trio i B-dur, op. 11 (1797)
Julian Bliss, clarinett
Kathryn Stott, piano
Audun André Sandvik, cello

FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828)
Klaversonate i A-dur, D664 (1819)
Leif Ove Andsnes, piano

Xenakis/Beethoven/Schubert
Aroura

Denne konserten starter med 50 år gammel musikk og en komponist som aldri slutter å fascinere. Den greske arkitekten, ingeniøren, musikkteoretikeren m.m. Iannis Xenakis ble oppfordret av komponisten Messiaen til å bruke hele spekteret av sin kunnskap for å skape en unik musikk. I Aroura (gammelgresk for jord eller landstykke) omskaper Xenakis strykeorkesteret, med et menasjeri av spilleteknikker, til en verden av evig kompleks og nyskapende klang.

Beethoven er i starten av sin komposisjonskarriere når han skriver sin trio for en da (og egentlig også senere) spesiell besetning. Vi møter Beethoven i godt lune, og til og med en variasjonssats over en arie fra en av datidens populære wieneroperaer. Slikt slo godt an blant et publikum som begynte å få ørene opp for det unge geniet. Likevel ble han av en kritiker beskyldt for å skrive ’unaturlig‘, som like mye kan være et bevis på kvaliteter forut for sin tid. Trioen står seg fortsatt i dag, som et raffinert og livfullt kammerverk.

Schuberts ’lille’ A-dursonate var neppe blitt kalt det, om det ikke var for den ’store’ A-dursonaten, skrevet mot slutten av hans liv. Noe mindre i lengde, tar D664 sitt igjen i en ubestridelig melodisk sjarm, men likevel ikke uten det musikalske drama en klaversonate, skrevet etter Beethoven, krever.

(translation)
Xenakis / Beethoven / Schubert
Aroura

This concert starts with 50 years old music and a composer who never ceases to fascinate. The Greek architect, engineer, music theorist m.m. Iannis Xenakis was encouraged by the composer Messiaen to use the full range of his knowledge to create unique music. In Aroura (ancient Greek for land or piece of land), Xenakis transforms the string orchestra, with a menagerie of playing techniques, into a world of eternally complex and innovative sound.

Beethoven is at the beginning of his composition career when he writes his trio for a then (and really also later) special ensemble. We meet Beethoven in a good mood, and even a variation over an aria from one of the popular Viennese operas of the time. This struck a chord with an audience that began to open their ears to the young genius. Nevertheless, he was accused by a critic of writing ‘unnatural’, which can just as well be proof of qualities ahead of his time. The trio still stands today, as a refined and lively chamber work.

Schubert’s ‘small’ A major sonata would hardly have been called that, if it were not for the ‘big’ major A major sonata, written towards the end of his life. Somewhat smaller in length, the D664 takes its toll on an undeniable melodic charm, but still not without the musical drama a piano sonata, written after Beethoven, demands.

more

Time

(Thursday) 3:00 pm - 11:17 am

Location

Risør kirke

Prestegata 6, 4950 Risør, Norway

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *